Teamet bak Sjøsprøyt

Solveig Stige og Knut Wærstad Mindrebø

Solveig Stige og Knut Wærstad Mindrebø

Vi er to lærere bosatt i Kragerø, som de siste 6 årene har jobbet i grunnskolen og videregående skole i Oslo og Kragerø. Vi kommer begge fra små steder; Knut fra Kragerø og Solveig fra Sørfold i Nordland. Vi ønsker å bidra positivt i lokalsamfunnet, og som foreldre og lærere har vi et særlig engasjement for barn og unge. Vi har selv drevet med både sang, musikk og teater på hver vår kant, og Knut har studert drama- og teaterkommunikasjon. Dette har gitt oss et stort nettverk som vi kan benytte oss av i arbeidet med Sjøsprøyt.

Som småbarnsforeldre i Kragerø har vi et ønske om å bidra til at det skjer gøyale ting for barn. Vi vet at det er mange i Kragerø som ønsker seg flere arrangementer for barn og unge, og vi har derfor stor tro på at Sjøsprøyt kan være et godt tilskudd til kulturlivet i byen vår.